Do pobrania

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA 

Regulamin rekrutacji Ścieżka A

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”

Załącznik nr 2. Oświadczenia

Załącznik nr 3. Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

Załącznik nr 4. Deklaracja udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”. Deklaracja udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”

Załącznik nr 5. Oświadczenie Pracodawcy

 

DOKUMENTY PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Regulamin przyznawania wsparcia Ścieżka A

Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 3 – Biznes plan na okres pierwszych 2 lat działalności gospodarczej

Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających

Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej Biznes planu i Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji

Załącznik nr 8 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 – Karta Oceny Formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,

Załącznik nr 10 – Karta Oceny Merytorycznej Biznes Planu,

Załącznik nr 11 – Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego,

Załącznik nr 12 – Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

Załącznik nr 13 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 14 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 15 – Zobowiązania/Oświadczenia Beneficjenta Pomocy

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame