Formy wsparcia

Dla Uczestników Projektu przewidziano następujących zakres wsparcia:


1. Szkolenie grupowe dla wszystkich 20 Uczestników projektu, 2 grupy po 10 Uczestników projektu po 40h/grupę, razem 80h,
2. Doradztwo indywidualne, osobno dla każdego z 20 Uczestników projektu, 6h/osobę, razem 120 h,
3. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( do 40 000,00 zł) dla 18 Beneficjentów Pomocy, których biznes plany uzyskają minimum punktów określonych w Regulaminie przyznawania wsparcia i założą działalność gospodarczą w ramach projektu po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego,
4. Przyznanie wsparcia pomostowego dla 18 Beneficjentów Pomocy, którzy otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, w tym:
- finansowe wsparcie pomostowe (1 600,00 zł/mc x 6 mc x 18 Beneficjentów Pomocy),
- doradcze wsparcie pomostowe (6h/Beneficjenta Pomocy x 18, razem 108h),

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame