Biuro projektu nieczynne

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015r.Biuro projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego będzie nieczynne, zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

NOWY ADRES BIURA!

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2015r. Biuro projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” znajduje się pod adresem: ul. J. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów.  

ROZLICZENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Poniżej „Zestawienie finansowego wsparcia pomostowego”.  Zestawienie obejmuje wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego za okres: 22.12.2014r. do 21.06.2015r.

Przypominamy, że wydatki kwalifikowane w ramach wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach ścieżki A. Całościowa kwota kwalifikowana wydatków poniesionych w okresie 6-ciu miesięcy w ramach wsparcia pomostowego wynosi 9 600,00 zł.  

Uzupełnione Zestawienie należy złożyć w Biurze projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) w terminie od 22.06.2015r. do 26.06.2015r.

 

Zestawienie finansowego wsparcia pomostowego

5 czerwca - biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego będzie nieczynne.

Najważniejsze z zasad wydatkowania dotacji inwestycyjnej

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wydatkowania dotacji inwestycyjnej zamieszczamy dodatkowe informacje:

Czytaj więcej...

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA OTRZYMANEGO WSPARCIA FIANSOWEGO (DOTACJI)

Poniżej niezbędne dokumenty do zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji oraz rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej.

Czytaj więcej...

Godziny pracy w okresie świątecznym

Informujemy, że w dniach 24.12.2014r. oraz 31.12.2014r. Biuro projektu będzie czynne w godzinach 8:00-12:00

Podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego oraz Umów o przyznanie wsparcia pomostowego

Informujemy, że podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24/75, 7 piętro.

Dokładne godziny podpisania umów zostały przesłane Państwu drogą mailową.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A

Publikujemy listy rankingowe Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”.

Lista rankingowa

Lista rezerwowa

Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A

Publikujemy wstępne listy rankingowe Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z finansowym wsparciem pomostowym w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A.


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia – ścieżka A wstępna lista rankingowa zawiera 15 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w tej grupie jest ostateczna.

Czytaj więcej...

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame