NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestników/-czki projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Czytaj więcej...

Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej w ramach Ścieżki A

Informujemy, że na podstawie art. 44 ust. 1) oraz 45 ust. 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), „Zasadami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącymi dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL” oraz zgodnie z § 3, pkt. 11 „Regulaminu przyznawania wsparcia” w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie do kwoty 50 zł na osobę i doradztwo do kwoty 30 zł na osobę przed założeniem działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

TERMINY SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – Ścieżka A

Informujemy, że szkolenia z zakresu przedsiębiorczości odbędą się w terminie od 25 listopada 2014r. do 01 grudnia 2014r. od godziny 9:00 – 16:15. Miejsce szkolenia: RISE, Plac Wolności 13/2, Rzeszów.

Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zasady formalno – prawne;
  2. Biznes plan i marketing;
  3. Księgowość, zarządzanie i podatki.

Poniżej harmonogramy szkoleń dla poszczególnych grup szkoleniowych.

Podział na grupy szkoleniowe znajduje się w harmonogramach szkoleń.

I GRUPA szkoleniowa – harmonogram

II GRUPA szkoleniowa – harmonogram

PODPISANIE DEKLARACJI UDZIAŁU ORAZ UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DO PROJEKTU „ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ NA PODKARPACIU” – ŚCIEŻKA A

Kandydatów/-ki zakwalifikowanych/-e do udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” ścieżka A informujemy, że podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, III piętro, sala nr 8 o godz. 10:00

Czytaj więcej...

WYNIKI REKRUTACJI w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A

Publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych, listy rezerwowe oraz listy osób niezakwalifikowanych do udziału projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu".

Wybranych zostało najwyżej 20 ocenionych Kobiet i Mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie ocena merytoryczna obejmowała ocenę formularza rekrutacyjnego oraz test kompetencji wraz z przyznaniem dodatkowych punktów kobietom.

 

10 listopada - Biuro projektu nieczynne

Informujemy, że 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, zgodnie z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy. W związku z powyższym biuro projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” będzie nieczynne. 

Rekrutacja Ścieżka A - rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach ścieżki A dla Kandydatów/-ek zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 13.11.2014r. do 19.11.2014r. w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, przy czym Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 40 formularzy rekrutacyjnych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Szczegółowe informację na temat rekrutacji już niebawem.

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame