DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA OTRZYMANEGO WSPARCIA FIANSOWEGO (DOTACJI)

Poniżej niezbędne dokumenty do zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji oraz rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej.

 

Zestawienie zakupów dokonanych z dotacji

Oświadczenie o zgodności zakupów oraz niedokonaniu zakupów od członków rodzin

Protokół do Faktury/ rachunku/ umowy kupna – sprzedaży - rozliczenie dotacji

Oświadczenie do używanego środka trwałego

Zestawienie przesunięć kwot do 10%

Oświadczenie dotyczące przesunięcia kwot do 10%

Wniosek dotyczący przesunięcia kwot powyżej 10%

Wniosek o zmiany w harmonogramie

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame