NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestników/-czki projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/75

Sposób przygotowania Wniosków opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz w poniższej Instrukcji.

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego oraz pomostowego znajdują się w zakładce „Do pobrania”

 

Dokumenty pomocnicze

  1. Instrukcja wypełnienia
  2. Strony tytułowe
  3. Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame