PODPISANIE DEKLARACJI UDZIAŁU ORAZ UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DO PROJEKTU „ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ NA PODKARPACIU” – ŚCIEŻKA A

Kandydatów/-ki zakwalifikowanych/-e do udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” ścieżka A informujemy, że podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 1, III piętro, sala nr 8 o godz. 10:00

Nie stawienie się na podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego we wskazanym dniu i godzinie, zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i udziału, będzie jednoznaczne z rezygnacją Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”.

Ponadto informujemy, że szkolenia dla Uczestników/-czke projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” rozpoczną się 25 listopada 2014 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie załączony do umowy szkoleniowo-doradczej w dniu podpisania umowy.

W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Biura projektu w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Rzeszów, tel. 17 55 55 019

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame