WYNIKI REKRUTACJI w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A

Publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych, listy rezerwowe oraz listy osób niezakwalifikowanych do udziału projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu".

Wybranych zostało najwyżej 20 ocenionych Kobiet i Mężczyzn.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie ocena merytoryczna obejmowała ocenę formularza rekrutacyjnego oraz test kompetencji wraz z przyznaniem dodatkowych punktów kobietom.

 

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame