O projekcie

Projekt „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”

Projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: do 30 września 2015 r.

Obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo podkarpackie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego u 36 osób (spośród 40 objętych projektem) z województwa podkarpackiego zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn pracodawcy poprzez objecie kompleksowym wsparciem i podjęcie (samo)zatrudnienia przez minimum 20 uczestników projektu do końca września 2015

Realizacja projektu obejmuje udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników projektu, w tym:

Ścieżka A - Wsparcie dla Uczestników zakładających działalność gospodarczą - dla 20 Uczestników projektu (wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej); dla 18 Uczestników projektu przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł na osobę oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe,

Ścieżka B - Wsparcie dla Uczestników niezakładających działalności gospodarczej - dla 20 Uczestników projektu niezakładających działalności gospodarczej (poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe grupowe, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże 1600,00 zł brutto/ mies, ).

 

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame